Библиотека knigago >> Старинное >> Старинная литература >> Земля у рівновазі

А.Гор - Земля у рівновазі

Земля у рівновазі

На сайте КнигаГо можно читать онлайн выбранную книгу: А.Гор - Земля у рівновазі - бесплатно (полную версию книги). Жанр книги: Старинная литература, год издания - 2001. На странице можно прочесть аннотацию, краткое содержание и ознакомиться с комментариями и впечатлениями о выбранном произведении. Приятного чтения, и не забывайте писать отзывы о прочитанных книгах.

Книга - Земля у рівновазі.   А.Гор  - прочитать полностью в библиотеке КнигаГо
Название:
Земля у рівновазі
А.Гор

Жанр:

Старинная литература

Изадано в серии:

неизвестно

Издательство:

неизвестно

Год издания:

ISBN:

неизвестно

Отзывы:

Комментировать

Рейтинг:

Поделись книгой с друзьями!

Краткое содержание книги "Земля у рівновазі"

Пропонована широкому колу читачів публікація є перекладом українською мовою відомої книги колишнього Віце-президента США Альберта Гора, яка присвячена найболючішим питанням співіснування людини і природи та жорсткому протистоянню сучасної індустріальної цивілізації екологічній системі Землі.

В книзі також представлене бачення одного з провідних політиків світу можливих шляхів трансформації нашої цивілізації з метою відновлення екологічної рівноваги на Землі та перетворення планети на безпечне та процвітаюче місце проживання людей.

Публікація здійснюється в рамках проекту "ЗЕЛЕНА БІБЛІОТЕКА" спільними зусиллями Інституту сталого розвитку, ВГО "Україна. Порядок денний на XXI століття" та Інституту Інформаційного суспільства за сприяння Партії Зелених України.

Українське видання побачило світ за підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні.


Читаем онлайн "Земля у рівновазі". Главная страница.


EARTH in the BALANCE

Ecology and the Human Spirit

Vice President Al Gore


ЗЕМЛЯ У РІВНОВАЗІ

Екологія і людський дух

Альберт Гор

Науково-редакційна рада українського видання

Віктор Вовк, Сергій Семенець, Тетяна ЯхеєваЗемля у рівновазі. Екологія і людський дух / Гор Альберт, переклад з англійської: ВГО "Україна. Порядок денний на XXI століття" та Інститут сталого розвитку. — К.: Інтелсфера, 2001. — 404 с.

Пропонована широкому колу читачів публікація є перекладом українською мовою відомої книги колишнього Віце-президента США Альберта Гора, яка присвячена найболючішим питанням співіснування людини і природи та жорсткому протистоянню сучасної індустріальної цивілізації екологічній системі Землі.

В книзі також представлене бачення одного з провідних політиків світу можливих шляхів трансформації нашої цивілізації з метою відновлення екологічної рівноваги на Землі та перетворення планети на безпечне та процвітаюче місце проживання людей.

Публікація здійснюється в рамках проекту "ЗЕЛЕНА БІБЛІОТЕКА" спільними зусиллями Інституту сталого розвитку, ВГО "Україна. Порядок денний на XXI століття" та Інституту Інформаційного суспільства за сприяння Партії Зелених України.

Українське видання побачило світ за підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні.

Ukrainian edition got support from the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Ukraine.

Видання здійснене за

Earth in the Balance: Ecology and Human Spirit

Vice President Al Gore

First Plume Printing, January, 1993

Copyright © 1992, 1993 by Senator Al Gore

ISBN 966-95735-5-6

© ВГО "Україна. Порядок денний на XXI століття". Переклад, 2000.

© Інститут сталого розвитку. Наукова редакція українського видання. 2001.


ВСТУПНЕ СЛОВО

Сучасний світ зіткнувся з проблемою деградації екологічних систем та поступового виснаження природних ресурсів, від яких залежить наш добробут, під загрозою саме існування людини на Землі. Водночас у світі наростають такі проблеми як зростаюча нерівність між багатими і бідними, злидні, голод, погіршення здоров'я і неграмотність значної частини людства. Єдиний спосіб забезпечити процвітаюче і безпечне майбутнє — це вирішення проблем соціально-економічного розвитку та природного середовища в комплексі й узгодженим чином. Саме так було поставлене питання лідерами 179-ти країн світу на Конференції ООН з Довкілля та Розвитку в Ріо-де-Жанейро (червень 1992 року), яка була присвячена пошуку шляхів розв'язання глобальних проблем сьогодення та запобігання загроз наступного століття.

Поступове усвідомлення майбутньої кризи спонукає народи та їх політичних лідерів до пошуку принципово нових підходів до стосунків людини і природи. Це, зокрема, призвело до постановки на порядок денний світового співтовариства питання про перехід людства на шлях "сталого", або всебічно збалансованого, розвитку. На найбільшій в історії зустрічі лідерів держав в Ріо, що отримала назву "Саміт планета Земля", було прийнято глобальну Програму дій "Порядок денний на XXI століття" Згода, досягнута на найвищому рівні, відобразила всесвітній консенсус щодо прийняття політичних зобов'язань по співробітництву з питань довкілля та розвитку.

Наростаюча світова увага до питань гармонійного співіснування людини і природи завдячує наполегливості, відданості та зусиллям багатьох науковців, релігійних і громадських діячів, політиків та державних мужів, серед яких одне з чільних місць, безумовно, займає колишній Віце-президент США Альберт Гор. Своєю багаторічною діяльністю спочатку в Сенаті, а згодом на посаді Віце-президента США, А.Гор зробив значний внесок в розуміння широкою громадськістю, політичною і бізнесовою елітою в своїй країні та усьому світі глобальної кризи довкілля та сприяв творчому пошуку ефективних шляхів її подолання.

Написана Альбертом Гором книга «Земля у рівновазі», а також його активна участь у зустрічі в Ріо-де-Жанейро у 1992 році, де він очолював делегацію Конгресу США, мали значний вплив на американську та світову громадську думку, а згодом і політику. «Земля у рівновазі» присвячена найболючішим питанням співіснування людини з природою, що стали наслідком самої філософії розвитку сучасної індустріальної цивілізації - цивілізації

Оставить комментарий:


Ваш e-mail является приватным и не будет опубликован в комментарии.